aktualności

Zakup nowego wyposażenia do Hotelu Warmia*** współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Działania promocyjne realizowane w mediach np. Informacja prasowa, reklama, itp., niezawierające treści merytorycznych

                      .                  

[/vc_column_text]